Szanowni Państwo,

informujemy, że zamknęliśmy etap przyjmowania zgłoszeń na sesje i konferencję.

Informujemy, że zgodnie z Zasadami odpłatności za udział w Konferencji pod nazwą „Interakcja-Integracja”, która odbędzie w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w dniach 11-13 marca 2015 roku, wysokość opłaty konferencyjnej została ustalona dla:

 1. instytucji non-profit w kwocie 150 zł brutto.
 2. podmiotów komercyjnych w kwocie 700 zł brutto.
 3. BiznesBistro w kwocie 3000 zł brutto.

Opłata konferencyjna pokrywa koszty związane z materiałami konferencyjnymi, udziałem w sesjach i panelach, udział w imprezach towarzyszących, posiłkami.

Opłat należy dokonać w terminie od 2.01.2015 r. do dnia 20.02.2015 r. w formie przelewu bankowego na konto bankowe prowadzone w Banku Millennium o numerze: 38 1160 2202 0000 0001 8008 8380. W tytule przelewu prosimy o wpisanie: „Opłata konferencyjna Interakcja-Integracja 2015″. 

INSTYTUCJE NON-PROFIT:

 • centra nauki,
 • festiwale nauki,
 • instytucje samorządowe,
 • planetaria,
 • uniwersytety dziecięce,
 • uniwersytety trzeciego wieku,
 • fundacje i stowarzyszenia popularyzujące naukę.

PODMIOTY KOMERCYJNE:

 • producenci wystaw,
 • przedstawiciele firm polskich i zagranicznych.

BIZNESBISTRO:

 • powierzchnie udostępnione przez organizatora wystawcom (opłata za stoisko obejmuje udział w konferencji maksymalnie dwóch przedstawicieli wystawcy).