CZWARTEK | 12 MARCA

PIĄTEK | 13 MARCA

Animuję, Informuję, Edukuję – kim tak naprawdę jestem?

Prowadzenie: Paulina Kortas, Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, sesja odwrócona

Podczas tej sesji spróbujemy zdefiniować rolę jaką pełnią pracownicy wystawy, jaki żywy pierwiastek wnoszą do prezentowanych na wystawie eksponatów, ale także co zrobić aby zbudować (i utrzymać) dobry zespół. Porozmawiamy o pasji do nauki, która jest niezbędna w tym zawodzie i o motywacji, której utrzymanie spoczywa na kierujących zespołami złożonymi z ludzi, których codzienne obowiązki potrafią czasem znaleźć się od nauki i kreatywności bardzo daleko. Porównamy strategie szkoleń, wdrażania w obowiązki i ewaluacji, które są stosowane w różnych instytucjach i postaramy się odpowiedzieć sobie na pytanie w jaki sposób stworzyć drużynę a nie tylko zbiór wykwalifikowanych indywidualności.

Jestem bezpieczny, Jestem sprawdzony

Prowadzenie: Anna Zalewska, Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, sesja odwrócona

Co zrobić, aby eksponat interaktywny był bezpieczny? Kiedy powinniśmy pracować nad jego bezpieczeństwem? Czy jest taki moment, kiedy możemy spocząć na laurach? Podczas sesji prelegenci przedstawią kolejne etapy życia eksponatu interaktywnego od prac koncepcyjnych po jego eksploatację, skupiając się przede wszystkim na zapewnieniu, aby był bezpieczny dla użytkujących go gości centrów nauki. Dyskutować będziemy na temat możliwości certyfikowania eksponatów, czy jest to konieczne, na jakim etapie najlepiej zatrudnić specjalistów i gdzie ich szukać.

Jak planować, aby po otwarciu nie splajtować?

Prowadzenie:  Małgorzata Stanasiuk-Mordalska, sesja panelowa

Stojąc u progu uruchomienia środków finansowych, pochodzących z nowego okresu programowania UE, wiele organizacji zastanawia się nad konstrukcją nowych projektów, również tych dotyczących nowych miejsc popularyzujących naukę. Dobry pomysł to jednak dopiero połowa sukcesu. Jak planować centrum nauki, żeby odnieść również sukces ekonomiczny? Skąd czerpać środki na działalność i jak pozyskiwać partnerów? Czy centrum nauki może być przedsięwzięciem samofinansującym się? Jak kształtować strategie sprzedażowe? Na te pytanie spróbują odpowiedzieć prelegenci tej sesji.

Jak pozyskać finansowanie na realizację marzeń – o finansowaniu pozabudżetowym

Prowadzenie: Bogusława Łuka, Uniwersytet Dzieci, sesja warsztatowa

Zapraszamy prelegentów do prezentacji różnych możliwości pozyskiwania finansów na działalność organizacji pozarządowych, centrów i innych inicjatyw społecznych. Sesja będzie odpowiadać na pytanie: Jak pozyskać fundusze poprzez: sponsoring, finansowanie społecznościowe czyli crowdfunding, zbiórki publiczne, składki pracownicze  i inne? Czym jest fundraising i jak działa w polskich organizacjach?

„KOSMOS” możliwości

Prowadzenie: Kamil Złoczewski, Centrum Nauki Kopernik, sesja panelowa

Przedstawienie dobrych praktyk współpracy pomiędzy centrum nauki a planetarium, tj. prowadzenia wspólnych projektów oraz wzajemnego uzupełniania oferty edukacyjnej.

Naukowy bazar: Bawmy się, Dzielmy się, Uczmy się!

Prowadzenie: Agnieszka Woźniak, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, sesja warsztatowa

Naukowy bazar to miejsce, w którym najlepsi popularyzatorzy wiedzy zaprezentują swoje interaktywne eksperymenty. Wędrując pomiędzy stanowiskami będą doświadczać nauki. Poczują także emocje naukowego przyspieszenia. Sesja warsztatowa ma na celu pogłębienie bazy doświadczeń, a także nawiązanie bliższych relacji pomiędzy instytucjami.

Jak efektywnie zdobywać publiczność?

Prowadzenie: Dorota Wiślicka, Centrum Nauki Kopernik, sesja panelowa

Uczestnicy podzielą się doświadczeniami w zdobywaniu publiczności. Ale publiczność będzie tu rozumiana wielorako – jako odbiorcy naszych działań, ale też decydenci czy sponsorzy. Bez nich wszystkich bowiem funkcjonowanie naszych instytucji nie jest możliwe.

Straciłem głowę dla nauki

Prowadzenie: Katarzyna Przegiętka, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, sesja panelowa

Wraz z panelistami reprezentującymi uczelnie, festiwale nauki, fundacje i centra nauki zastanowimy się jaka jest rola naszych działań  w popularyzacji nauki, jakie są wzajemne oczekiwania  partnerów i co jest kluczem do sukcesu wspólnych przedsięwzięć. Zaprezentujemy spektrum  projektów, które nie zaistniałaby bez takiej współpracy. Spróbujemy stworzyć listę wskazówek dotyczących skutecznej i harmonijnej współpracy, opartą na dobrych praktykach prelegentów.

Szkoła w centrum…uwagi

Prowadzenie: Natalia Grzywacz-Leszkowska, Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, sesja odwrócona

Współpraca centrów edukacji pozaformalnej z placówkami edukacji formalnej jest niezwykle szerokim zagadnieniem, obecnym w pracy każdego z nas. Podczas sesji skupimy się jednak na kilku wybranych aspektach, które obecnie spotykają się z największym zainteresowaniem środowiska. Zaprezentujemy przykłady współpracy z placówkami edukacyjnymi różnego szczebla, od przedszkola po szkołę ponadgimnazjalną. Przedstawimy dobre praktyki współpracy w zakresie budowania oferty pod potrzeby przedszkoli i szkół, a także współpracy z nauczycielami, ich szkoleniem i włączaniem w przygotowanie programu edukacyjnego instytucji.
Jeden, „idealny” schemat współpracy ze szkołami i nauczycielami nie istnieje i istnieć nie będzie – każda z instytucji edukacji pozaformalnej pracuje różnymi metodami i działa w nieco innej „rzeczywistości”, determinowanej strukturą organizacji, budżetem czy zasięgiem działania. Dlatego sesja „Szkoła w centrum…uwagi” będzie swego rodzaju „bankiem pomysłów”, a prezentacje skupiać się będą na najbardziej praktycznym z wymiarów działań dotyczących współpracy. Każdy z prelegentów opowie o tym, co dla jego instytucji jest najważniejsze we współpracy ze szkołami i nauczycielami, w jakim zakresie i jakimi metodami działa oraz jak ta współpraca wpływa na ich pracę.
Czy jest miejsce dla edukacji pozaformalnej w szkołach? Co wynika z partnerstwa różnych podmiotów? Jak Kim właściwie jest aktywny nauczyciel? Na te i inne pytania odpowiemy w sesji, która ma charakter odwrócony – poświęcimy w niej dużo czasu na dyskusję, do której wstępem i podstawą będą krótkie i praktyczne prezentacje prelegentów.

Wirtualnie czy Realnie?

Prowadzenie: Tomasz Michalski, ExploRes , sesja odwrócona

Odpowiemy na pytania jakie są szanse i zagrożenia, które wiążą się z coraz bardziej zaznaczoną obecnością nowoczesnych technologii w życiu. Będziemy dyskutować na temat włączania elementów opartych na nowych technologiach w ekspozycję.