ŚRODA | 11 MARCA

Poznajmy się!

Prezentacja filmów i uczestników Konferencji

Quo Vadis Centra Nauki

Prowadzenie: Monika Wiśniewska, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, sesja panelowa

Sesja panelowa z udziałem władz centralnych i lokalnych. Sesja będzie służyć przedstawieniu środowiska oraz aspektom współpracy pomiędzy instytucjami wchodzącymi w skład środowiska i sposobom finansowania jego działań.

CZWARTEK | 12 MARCA

Kim i dla kogo jesteśmy?

Prowadzenie: Ewa Jasińska, Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, sesja odwrócona

Instytucje zajmujące się edukacją nieformalną często kojarzone są z miejscami tylko i wyłącznie dla dzieci. Podczas sesji zdefiniujemy kim i dla kogo jesteśmy poprzez prezentację dobrych praktyk z naszej działalności na różnych polach. Przedstawiając wydarzenia dla dorosłych pokażemy więc, że nie tylko najmłodsi są grupą docelową naszych instytucji, instytucji często działających na styku edukacji i atrakcji turystycznej. Poszukamy równowagi w działaniu, tak aby oferta przyciągała jak najlepsza atrakcja turystyczna, ale i nie zatraciła idei popularyzacji wiedzy i nauki. Analizując działalność różnych centrów nauki sprawdzimy również czy poprzez realizowanie miejskich strategii kultury jesteśmy ważnym podmiotem samorządu lokalnego. Jednakże sukces wszystkich podejmowanych działań zależy od umiejętności dotarcia również do tych, którzy nie mogą do nas przybyć, bądź po dotarciu napotykają bariery. Podczas sesji dowiemy się co można zrobić, aby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców, a osobom z niepełnosprawnościami zapewnić jak najlepsze warunki korzystania z proponowanej oferty.

PIĄTEK | 13 MARCA

Komunikacja Nauki, Nauka Komunikacji

Prowadzenie: Marcin Centkowski, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, sesja odwrócona

Zapraszamy do prezentacji dobrych praktyk w zakresie komunikacji naukowej, przykładów projektów służących podniesieniu kompetencji pracowników centrów nauki i innych instytucji popularyzujących, naukowców, nauczycieli. Postaramy się odpowiedzieć na pytania: Jak szkolić? Jak podnosić kompetencje popularyzatorów nauki? Jak wzbudzić potencjał popularyzatorski?