Kolejna konferencja „Interakcja-Integracja ” odbędzie się w Krakowie w dniach 16-18 marca 2016 roku. 

Informacje na temat przyszłorocznej konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Na prośbę organizatorów ósmej edycji konferencji zamieszczamy dane kontaktowe dla uczestników.

W sprawach związanych z konferencją prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: interakcja2016[at]mimk.com.pl lub telefonicznie: 12 421 12 42.

W sprawach związanych ze stroną internetową konferencji prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: ewelinaj[at]mimk.com.pl lub tel.: 12 346 12 85.

Adres do korespondencji tradycyjnej:
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
ul. św. Wawrzyńca 15
31-060 Kraków
z dopiskiem Konferencja Interakcja – Integracja