Interakcja_Integracja 2015_logoKonferencja jest corocznym spotkaniem członków Porozumienia – SPIN (SPołeczeństwo I Nauka) – porozumienia instytucji non-profit ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa oparty na edukacji, nauce, technice i innowacji, a także szeroko pojętego środowiska centrów nauki i innych organizacji, ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji. Służy wymianie doświadczeń i realizacji wspólnych projektów w dziedzinie nowoczesnej edukacji.

Do udziału w konferencji zapraszamy członków Porozumienia oraz przedstawicieli innych organizacji i instytucji tj. uniwersytetów dziecięcych, uniwersytetów trzeciego wieku, festiwali nauki i reprezentantów ośrodków, chętnych do podjęcia tematu nieformalnej edukacji, a także przedstawicieli firm zajmujących się tworzeniem wystaw interaktywnych.

Logo konferencji „Interakcja-Integracja” w 2015 roku przedstawia różnorodność instytucji zajmujących się popularyzacją wiedzy w Polsce. Wierzymy, że tylko współdziałanie, współpraca na polu realizacji projektów wzmacniających komunikację naukową oraz dbanie o sprawy środowiska popularyzatorów nauki, przyniosą mnóstwo korzyści beneficjentom naszej oferty, a także stworzą nową jakość – nie tylko na polskim, ale również w europejskim obszarze popularyzacji nauki. 


Zobacz ramowy program „Interakcji-Integracji” w 2015 roku